do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2017 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 30.06.2017

Artykuł aktualny na dzień 14-08-2018*

*3 lipca 2017 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r. poz. 1311.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH

Testy są skonstruowane w taki sposób, że mogą być wykorzystane przez szeregowych pracowników jednostek – w celu samokontroli powierzonego im zakresu zadań, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych – w celu monitorowania prawidłowości pracy podległych im pracowników, oraz pracowników komórek kontroli wewnętrznej przy kontrolach przeprowadzanych na polecenie kierownika jednostki. 1. Formularz kontrolny - powierzenie obowiązków pracownikom jednostki przez kierownika jednostki Formularz należy sporządzić oddzielnie dla każdego pracownika mającego upoważnienie do wykonywania określonych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, niezależnie od formy, w jakiej...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »