do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Formularze i Wzory, Zamówienia publiczne

ZP-18 - Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

UWAGA! Z dniem 11 grudnia 2010 r. traci moc podstawa prawna. Formularz stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 11 grudnia 2010 r. (§ 6 rozporządzenia z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U. Nr.223, poz. 1458) Opublikowano:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 188, poz. 1154). Pobierz wzór...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »