do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

Sprawdź swoje postępy w nauce

Każde wideoszkolenie zakończone jest testem, dzięki któremu można sprawdzić zdobytą wiedzę. Aby otrzymać certyfikat należy podczas rozwiązywania testu udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Test można powtarzać wielokrotnie, aż do osiągnięcia wymaganego wyniku. Do testów zakończonych pozytywnym wynikiem można wygenerować certyfikat, który poświadcza zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Certyfikat ten można wydrukować.

 • Temat testu:

  Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Definicja rażąco niskiej ceny po nowelizacji pzp

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Świadectwo pracy 2017 – jak je poprawnie wypełnić

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w ustawie o finansach publicznych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Klasyfikacja budżetowa 2017 po zmianach

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Świadectwo pracy po zmianach 2017

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  RACHUNEK zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Reforma oświaty – ruchy kadrowe

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Umowy cywilnoprawne 2017

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w systemie oświaty - terminarz prac dyrektora szkoły

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Co się zdarzy w szkole po reformie systemu oświaty

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Na czym polegają zmiany w systemie oświaty

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Należności i zobowiązania w jsfp – praktyczne wskazówki

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zamknięcie roku 2016 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w zasadach wynagradzania osób kierujących spółkami Skarbu Państwa

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Dostęp do informacji publicznej

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w Karcie Nauczyciela 2016

  Rozwiąż test