do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

Sprawdź swoje postępy w nauce

Każde wideoszkolenie zakończone jest testem, dzięki któremu można sprawdzić zdobytą wiedzę. Aby otrzymać certyfikat należy podczas rozwiązywania testu udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Test można powtarzać wielokrotnie, aż do osiągnięcia wymaganego wyniku. Do testów zakończonych pozytywnym wynikiem można wygenerować certyfikat, który poświadcza zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Certyfikat ten można wydrukować.

 • Temat testu:

  Rejestracja i obsługa spraw oraz dokumentacji w systemie EZD i w systemie tradycyjnym

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Obieg i kontrola dowodów księgowych – praktyczne wskazówki

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Organizacja szkół po reformie oświaty

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w strukturze szkolnictwa

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Nowelizacja k.p.a. – rewolucja czy ewolucja?

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Rozliczanie VAT po centralizacji

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Warianty przekształcania gimnazjów (publicznych i niepublicznych)

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  REFORMA OŚWIATY – jak będzie wyglądała sukcesja obowiązków podatkowych w przypadku likwidacji, łączenia i przekształcania szkół publicznych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Obowiązki głównego księgowego i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Definicja rażąco niskiej ceny po nowelizacji pzp

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Świadectwo pracy 2017 – jak je poprawnie wypełnić

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Zmiany w ustawie o finansach publicznych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Klasyfikacja budżetowa 2017 po zmianach

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Świadectwo pracy po zmianach 2017

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  RACHUNEK zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

  Rozwiąż test

 • Temat testu:

  Reforma oświaty – ruchy kadrowe

  Rozwiąż test