do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

 Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Lista wszystkich szkoleń autora (38):

 1. Zmiany w prawie pracy 2017/2018
 2. Czy niewydanie świadectwa pracy jest możliwe tylko, gdy umowy następują bezpośrednio jedna po drugiej
 3. Czy na żądanie pracownika w świadectwie pracy wpisujemy wysokość wynagrodzenia i odbyte szkolenia
 4. Jak określić stawkę godzinową, jeśli strony umówiły się na wartość ogólną za wykonanie zlecenia
 5. Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy o dzieło
 6. Kto ma pilnować faktycznych godzin pracy zleceniobiorcy
 7. Co w sytuacji, gdy podmiot nie zapewnia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
 8. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę
 9. Czy i jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców
 10. Czy 13 zł minimalnej stawki godzinowej to wartość brutto czy netto – do wypłaty
 11. Czy do umów zlecenia zawartych w 2016 r., ale wypłacanych w 2017 r., należy stosować minimalną stawkę godzinową
 12. Zatrudnianie pracowników 2016-2017
 13. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich, nieodpłatnych zleceń i wolontariatu
 14. Zatrudnianie na zlecenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 15. Czy należy sporządzać aneksy do trwających umów zlecenia, które przechodzą na rok 2017
 16. Czy w umowie można ustalić czas przewidziany na wykonanie poszczególnych czynności zlecenia
 17. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich
 18. Czy przedmiot zlecenia będzie miał znaczenie (od 2017 r.) dla obowiązku zapewnienia stawki minimalnej
 19. Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie
 20. Czy minimalna stawka godzinowa w 2017 r. będzie dotyczyć umów o dzieło i samozatrudnienia
 21. Czy w stażu do wypowiedzenia umowy na czas określony uwzględniać staż z umów niewliczanych do limitów
 22. O czym muszą pamiętać pracodawcy w związku ze zmianami w umowach terminowych
 23. Czy okres 33 miesięcy liczyć od daty zawarcia umowy o pracę, czy rozpoczęcia pracy
 24. Jakie przyczyny obiektywne pozwalają zawierać umowy terminowe ponad limit
 25. Czy konsultować z pracownikiem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 26. Jak naliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 27. Czy dzięki umowie przedwstępnej można w 2016 r. zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy
 28. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji
 29. Jak traktować trzecią umowę na czas określony - zawartą 22 lutego 2016 r. - bez miesięcznej przerwy
 30. Zmiany w umowach terminowych 2016
 31. Czy można wielokrotnie zawierać z pracownikiem umowy na okres próbny
 32. Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe
 33. Zmiany w terminowych umowach o pracę
 34. Co zmieni się w zwalnianiu pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 35. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony
 36. Jakie limity w zawieraniu umów na czas określony wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy
 37. Jak po zmianie przepisów będą zawierane umowy na okres próbny
 38. Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy w związku z dostosowaniem umów do nowych regulacji