do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (49):

 1. Czy w umowie na czas określony trzeba wpisać okres wypowiedzenia
 2. Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych
 3. Czy polecenie wyjazdu służbowego musi być stemplowane i przez kogo
 4. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 5. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 6. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 7. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 8. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 9. Minimalne wynagrodzenie 2017
 10. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 11. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 12. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 13. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 14. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 15. Delegowanie pracowników za granicę
 16. Delegowanie pracowników 2016
 17. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 18. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 19. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 20. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 21. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 22. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 23. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 24. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 25. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 26. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 27. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 28. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 29. Czy emeryt na etacie obowiązkowo płaci składki społeczne od zlecenia
 30. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 31. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 32. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 33. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 34. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 35. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 36. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 37. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 38. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 39. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 40. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 41. Umowy cywilnoprawne 2015
 42. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 43. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 44. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 45. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 46. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 47. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 48. Przychody ze stosunku pracy
 49. Podróże służbowe