do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (47):

 1. Czy polecenie wyjazdu służbowego musi być stemplowane i przez kogo
 2. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 3. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 4. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 5. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 6. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 7. Minimalne wynagrodzenie 2017
 8. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 9. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 10. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 11. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 12. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 13. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 14. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 15. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 16. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 17. Czy emeryt na etacie obowiązkowo płaci składki społeczne od zlecenia
 18. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 19. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 20. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 21. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 22. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 23. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 24. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 25. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 26. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 27. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 28. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 29. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 30. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 31. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 32. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 33. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 34. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 35. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 36. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 37. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 38. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 39. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 40. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 41. Delegowanie pracowników 2016
 42. Delegowanie pracowników za granicę
 43. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 44. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 45. Umowy cywilnoprawne 2015
 46. Przychody ze stosunku pracy
 47. Podróże służbowe