do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

 Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

Lista wszystkich szkoleń autora (23):

 1. Rozliczanie VAT po centralizacji
 2. Czy jeśli szkoła zbiera makulaturę i w zamian dostaje książki do biblioteki, czy wartość ze sprzedaży tej makulatury stanowi przychód szkoły, który podlega ewidencji VAT
 3. Jaką stawką VAT objąć wydawanie przez szkołę duplikatów świadectw i legitymacji. Czy jest ono zwolnione z VAT czy nie podlega VAT, bo są różne interpretacje
 4. Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym
 5. Czy strona uczestnicząca w transakcji objętej odwróconym obciążeniem musi już od 1 stycznia 2017 r. składać deklarację elektronicznie
 6. Czy interpretacje uzyskane przed centralizacją zachowały ważność
 7. Jak ustalać na 2017 r. proporcję i preproporcję, gdy jednostki korzystały w 2016 r. ze zwolnienia podmiotowego
 8. Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 9. Jednolity Plik Kontrolny w gminach
 10. Czy po centralizacji faktury wystawiane przez jednostki organizacyjne będą mogły mieć odrębną numerację od tych stosowanych w gminie
 11. Czy gmina, która do 30 września 2016 r. nie zwróciła środków z UE, będzie mogła dokonać korekt rozliczeń niefinansowanych z tych środków
 12. Kto będzie odpowiadać za rozliczenia VAT po konsolidacji
 13. Czy centralizacja rozliczeń VAT doprowadzi do konieczności zwrotu przez gminy środków unijnych
 14. Co dla gmin jest problemem w związku z prewspółczynnikiem
 15. Czy jednostki i zakłady budżetowe mają likwidować swój numer NIP
 16. Czy obowiązek posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym dotyczy także gmin
 17. Czy zawsze warto stosować metodę wyznaczania proporcji określoną w rozporządzeniu
 18. Czy można przed wejściem w życie ustawy dokonać w gminie centralizacji
 19. Czy centralizacja rozliczeń VAT dotyczy wszystkich jednostek
 20. Kto będzie odpowiadał, jeśli centralizacja nie zostanie dokonana w terminie
 21. VAT w samorządzie 2016
 22. Centralizacja VAT w samorządzie 2017
 23. Czy centralizacja w gminie wiąże się z aktualizacją programu księgowego