do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

 Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

Lista wszystkich szkoleń autora (20):

 1. Prewspółczynnik i korekta roczna w JST
 2. Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym
 3. Czy strona uczestnicząca w transakcji objętej odwróconym obciążeniem musi już od 1 stycznia 2017 r. składać deklarację elektronicznie
 4. Czy interpretacje uzyskane przed centralizacją zachowały ważność
 5. Jak ustalać na 2017 r. proporcję i preproporcję, gdy jednostki korzystały w 2016 r. ze zwolnienia podmiotowego
 6. Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 7. Czy po centralizacji faktury wystawiane przez jednostki organizacyjne będą mogły mieć odrębną numerację od tych stosowanych w gminie
 8. Czy gmina, która do 30 września 2016 r. nie zwróciła środków z UE, będzie mogła dokonać korekt rozliczeń niefinansowanych z tych środków
 9. Centralizacja VAT w samorządzie 2017
 10. Kto będzie odpowiadał, jeśli centralizacja nie zostanie dokonana w terminie
 11. Czy centralizacja w gminie wiąże się z aktualizacją programu księgowego
 12. Czy centralizacja rozliczeń VAT dotyczy wszystkich jednostek
 13. Czy można przed wejściem w życie ustawy dokonać w gminie centralizacji
 14. Czy zawsze warto stosować metodę wyznaczania proporcji określoną w rozporządzeniu
 15. Czy obowiązek posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym dotyczy także gmin
 16. Czy jednostki i zakłady budżetowe mają likwidować swój numer NIP
 17. Co dla gmin jest problemem w związku z prewspółczynnikiem
 18. Czy centralizacja rozliczeń VAT doprowadzi do konieczności zwrotu przez gminy środków unijnych
 19. VAT w samorządzie 2016
 20. Kto będzie odpowiadać za rozliczenia VAT po konsolidacji